Vytápění

Provádíme montáže v oblasti topení – plyn – voda jak v rodinných domcích, tak na velkých investičních akcích. Jsme schopni Vám dodat celou zakázku na klíč.

Dále provádíme poradenskou činnost. Při výběru vhodné technologie je nutné brát v potaz místní podmínky, požadavky zákazníka, komfort obsluhy a především pořizovací a provozní náklady. Na základě těchto údajů je vybrána vhodná technologie na kterou Vám rádi zpracujeme cenovou nabídku.

Nabídkové ceny jsou zpracovány položkově a obsahují jednotkovou cenu a množství. Proto máte jistotu, že budou vyfakturovány pouze skutečně provedené práce. V případě rozšíření či zkrácení zakázky máte garantované jednotkové ceny. Samozřejmostí je profesionální záruční a pozáruční servis.

Zakázky provádíme v celé České republice.

Jaké služby zajišťujeme?

 • Zajišťujeme kompletní servis a služby, které zahrnují následující činnosti:
 • Výběr vhodné technologie pro zákazníka
 • Zajištění projektové dokumentace
 • Cenové nabídky montáže ústředního vytápění
 • Montáže kotelen a výměny kotlů
 • Teplovody, horkovody a parovody
 • Výměníkové stanice
 • Automatické kotle na nové ekologické palivo – pelety
 • Kotelny na biomasu
 • Montáže tepelných čerpadel vzduch voda, země voda
 • Podlahové a ekologické vytápění
 • Solární systémy
 • Průmyslové, středotlaké a domovní plynovody
 • Plynové kotelny do 3,5 MW
 • Montáže zdravotní instalace
 • Vnitřní i venkovní vodovody a kanalizace, zařizovací předměty
 • Servisní a havarijní služby v oblasti voda, topení a plyn

Vytápění a plyn

Jedná se o montáž kotelen, ústředního vytápění, podlahového vytápění, plynové kotelny do 3,5MW, domovní a průmyslové rozvody plynu. Veškeré tyto práce provádíme v rodinných domech, v bytovém fondu, v domech s občanskou vybaveností a v průmyslových objektech.

Výměníkové stanice

Výměníkově stanice (VS) montujeme do rodinných domků a bytových domů-takzvané domovní předávací stanice, dále realizujeme a rekonstruujeme výměníkové stanice které vytápějí celé sídliště nebo průmyslové objekty. Menší VS sestavujeme do rámů. Velké VS od 1MW montujeme na zakázku podle potřeb zákazníka vč. centrálního řízení.

Teplovody

Provádíme opravy, rekonstrukce a výstavby nových tepelných rozvodů vč. zemních prací. Potrubí je předizolované se signalizačním vodičem, který nám při úniku vody z potrubí hlásí přesné místo poruchy.

Venkovní vodovody a plynovody

Jedná se o rozvody vody a středotlakého nebo nízkotlakého plynu především pro obce, města, provozovatele sítí nebo soukromé investory. Vodovody a STL nebo NTL plynovody provádíme včetně zemních prací, přípojek a napojení na stávající rozvody.

Kotelny na biomasu

Především se jedná se o automatické ekologické kotle na dřevěné pelety s vysokou účinností, nízkým obsahem popelovin (1%), nízkými náklady na vytápění, které nabízejí stejný uživatelský komfort jako například vyspělé systémy na plyn. Kotle jsou vhodné pro rodinné domky, bytové domy a průmyslové objekty.

Vytvořit poptávku