Tepelná čerpadla

Naše společnost neumí dodávat laciná tepelná čerpadla, montovaná mnohdy jako stavebnice komponentů různých výrobců. Dodáváme a montujeme pouze špičková švédská tepelná čerpadla, která zaručují dlouhou životnost, jsou vybavena kvalitními a vyzkoušenými systémy regulace, mají nadstandardní garance a jsou leadery na světovém trhu tepelných čerpadel.

Naše společnost zajišťuje záruční a pozáruční servis na všechny typy námi dodávaných tepelných čerpadel. Zajistíme realizaci na klíč, případně dle požadavků investora. Tepelná čerpadla, která dodáváme, umožňují vytápění, ohřev teplé vody, ohřev bazénu, větrání či chlazení a to vše velmi úsporným způsobem, šetrným k životnímu prostředí. Řadou funkcí zajišťují komfortní klima v obytných prostorech.

Co získáte spoluprací s námi?

  • Kvalitní a úplné informace o možnostech chlazení a vytápění
  • Návrh technicky i cenově optimálního řešení, které bude nejlépe odpovídat vašim požadavkům
  • Úsporu desítek procent nákladů na vytápění při použití tepelného čerpadla
  • Nejnižší sazbu pro odběr elektrické energie od svého dodavatele pro celý objekt
  • Úsporné topení, klimatizaci a kvalitní úpravu vzduchu v jednom zařízení

U nás tedy dostanete kvalitní poradenský servis s osobním přístupem, jehož výsledkem je bezplatný orientační výpočet tepelných ztrát, návrh optimální varianty se závaznou cenovou kalkulací a výpočet návratnosti investice.

Proč si pořídit právě tepelné čerpadlo?

  • Je mimořádně úsporné (S tepelným čerpadlem ušetříte více než 50 % nákladů na provoz Vašeho domu)
  • Je moderní a chytré (Tepelné čerpadlo je technologií pro moderní domy a jejich chytré obyvatele)
  • Je šetrné k životnímu prostředí (S tepelným čerpadlem pomůžete zachovat čisté životní prostředí pro naše děti)

Co je to tepelné čerpadlo a jak pracuje?

Tepelné čerpadlo je elektrické zařízení získávající teplo z jednoho místa a předává ho do jiného. Tepelné čerpadlo není nová technologie, používá se ve Švédsku a po celém světě již desítky let. Chladničky a klimatizace jsou běžné příklady tepelných čerpadel. Kompresor tepelného čerpadla zajišťuje oběh pracovní látky mezi dvěma výměníky tepla. V jednom výměníku tepla je odebíráno nízkopotenciální teplo z okolí (hornina, půda, voda, vzduch). Na druhém výměníku tepla, je získaná energie předávána dále do pracovního media, kterým je nejčastěji voda. Takto ohřátou vodu je poté možno využít dle potřeby k vytápění, ohřevu teplé vody atd.

Jak instalovat tepelné čerpadlo a od koho jej koupit?

Instalace a dimenzování má svoje přísná specifika, která je nutno znát, respektovat a dodržovat. Vzhledem k relativně vysoké investici může být následek neodborné instalace velmi nákladný a bolestivý. Velkou výhodou je dodávka a instalace odbornou, autorizovanou firmou, která je současně autorizovaným záručním i pozáručním servisem. Tak máte naprostou jistotu dlouhodobé správné funkce tepelného čerpadla, s plnou podporou výrobce. To vše u nás najdete.

Jaká je životnost tepelného čerpadla?

Životnost tepelného čerpadla je dána především životností kompresoru, která je závislá především na počtu startů kompresoru. Tyto hodnoty lze ovlivnit správným dimenzováním výkonu čerpadla a využitím vhodné akumulace systému (čerpadlo s předimenzovaným výkonem častěji spíná a kompresoru se zkracuje životnost). Důležitá je i kvalitní regulace, která kontroluje chod kompresoru a zabraňuje jeho provozování v nevhodných podmínkách a minimalizuje počet startů kompresoru. Z výše uvedeného vyplývá, že záleží nejen na kvalitě kompresoru, ale také na použité regulaci a konkrétním způsobu zapojení celé technologie. U kvalitních čerpadel odebírajících teplo typu země – voda je ověřená životnost kompresoru kolem 20 let. Pak lze provést generální opravu chladícího okruhu a provozovat zařízení dál. Životnost zemních kolektorů (resp. vrtů) se pohybuje kolem 100 let a více. U čerpadel vzduch – voda je životnost kompresoru kratší, a to o 20 až 30 % než u zemních čerpadel. Je to způsobeno jeho větším výkonem v porovnání s čerpadly země – voda a tím i častějším spínáním. Navíc je chladicí okruh provozován v obrovském teplotním rozsahu až 55°C (v zimě –25°, v létě 30°C), což životnosti komponentů neprospívá. Reverzace chladicího okruhu, používaná pro rozmrazování výparníků nebo pro klimatizaci v letním období, kompresor také zatěžuje a snižuje jeho životnost.

Není tepelné čerpadlo příliš drahé?

Ceny tepelných čerpadel se za posledních několik let výrazně snížily. Hlavním důvodem však není snižování ceny samotného tepelného čerpadla, ale snižování jeho potřebného výkonu. Před 10 – 15 lety měl běžný rodinný dům tepelnou ztrátu 18-25 kW. V současnosti je to 10 kW a méně. Díky tomu jsou používána tepelná čerpadla o nižším výkonu a jejich cena je tedy výrazně nižší. Zda se tepelné čerpadlo zaplatí, závisí na tom, jaká je počáteční investice a jak vysoké budou provozní úspory po instalaci této technologie. U běžných domů vyjde pořízení tepelného čerpadla o 200 až 250 tisíc Kč dráže , než pořízení vytápění na zemní plyn. Tepelné čerpadlo však ročně ušetří 25 až 35 tisíc Kč provozních nákladů domu. Při započítání růstu cen energií je návratnost čerpadla 6 – 10 let. Pokud se na pořízení tepelného čerpadla podíváme jako na investici, tak z vložených 200 tisíc korun, získáme ročně díky úsporám přibližně 25 tisíc korun zisku, což představuje skvělou investici s vysokým úrokem přesahujícím 12%.

Pořídit si vzduchové nebo zemní tepelné čerpadlo?

U vzduchových tepelných čerpadel se na první pohled zdá, že jsou levnější než čerpadla s odběrem tepla ze země, protože není zapotřebí mnohdy nákladných zemních prací. Ve skutečnosti je však kvalitní vzduchové čerpadlo nepoměrně složitější a dražší, než čerpadlo zemní, s ohledem na náročnější regulaci, která se musí vyrovnat s velmi proměnlivými pracovními podmínkami během dne i roku. Pokud je to v místě stavby možné, je nejlevnějším řešením instalování plošného kolektoru pro zemní čerpadlo. Dále následuje vzduchové čerpadlo. Nejdražší, avšak velmi komfortní a nejefektivnější je řešení zemního čerpadla s vrty. Koupením hodně levného vzduchového čerpadla budou samozřejmě pořizovací náklady výrazně nižší než u zemních čerpadel. Ovšem za cenu vysoké spotřeby elektrické energie pro tepelné čerpadlo, vyšší hlučnosti a menšího uživatelského komfortu. Jak výkonné tepelné čerpadlo si pořídit? Navržení výkonu tepelného čerpadla je základní otázkou každé instalace. Je nutné zohlednit veškeré požadavky, které jsou na zařízení kladeny, dosažitelné úspory oproti původnímu nebo uvažovanému zdroji tepla, investiční náklady a životnost technologie. Obecně lze říci, že při současných cenách energií je vhodné dimenzování výkonu tepelného čerpadla cca 80 – 90% tepelných ztrát objektu u systému země–voda a 95-100% tepelných ztrát objektu u systému vzduch – voda.

Je vestavěný ohřívač vody na cca 180 l dostačující pro čtyřčlenou rodinu?

To zcela závisí na tom, jaká je Vaše spotřeba teplé vody. Při běžném provozu je 180 litrů naprosto dostačující, jelikož se zásoba vody průběžně dohřívá. Jestliže máte větší nároky spotřebu teplé vody, např. vířivou vanu, kterou často používáte, bude vhodné zvážit další zásobník na teplou vodu, nebo vybrat model bez vestavěného zásobníku s větším externím zásobníkem např. 200-300 litrů.

Mohu použít spolu s tepelným čerpadlem kotel na dřevo nebo solární panely?

Obecně lze říci, že dnes jsou již tepelná čerpadla navržena tak, aby bylo možné propojit různé zdroje tak, aby se efektivně podílely na úsporách energie. Každé takové řešení však není úplně jednoduché a vždy vyžaduje individuální přístup při návrhu systému.

Vytvořit poptávku