Ohřev vody pomocí fotovoltaiky

V dnešní době již cena fotovoltaických panelů umožňuje využít jejich výkon k ohřevu vody. Výhoda tohoto systému je v tom, že mezi fotovoltaické panely a spirálu není vložen střídač a tím se stává toto řešení cenově zajímavé i v porovnání s dotovanými solárními kolektory. Nabízíme dva způsoby řešení:

 • Ohřívač vody LX ACDC – dvouspirálový bojler vyrobený v DZ Dražice připravený pro přímé připojení fotovoltaických panelů.
 • Topná spirála LXDC – Upravená dražická topná spirála do příruby o průměru 210mm umožňuje připojení fotovoltaických panelů o výkonu od 1 do 6 kWp do nádrží o oběmu 500 až 1000 litrů.

Elektrické ohřívače vody typu LX ACDC

používají na ohřev vody střídavý (AC) proud z elektrické sítě a stejnosměrný (DC) proud z fotovoltaických panelů, které zabezpečují ekologicky čistou výrobu teplé vody a šetří nemalé finanční prostředky uživatele při úsporách plynu nebo elektrické energie ze sítě. Pro provozování fotovoltaického ohřevu nepotřebujete souhlas provozovatele distribuční soustavy ani licenci na výrobu elektřiny, neboť se jedná o ostrovní provoz. Nabízené elektrické ohřívače se vyrábějí pro slovenskou firmu LOGITEX v DZD Dražice, což zaručuje maximální preciznost a kvalitu dodaného ohřívače. Záruka na smaltovanou nádobu je 5 let. Umístění fotovoltaických panelů může být kdekoliv kde je maximální sluneční svit, s ideálně jižní orientací a sklonem od 25 do 45 stupňů (větší stupeň sklonu vám zvýší solární zisky během zimy, kdy je slunce nízko nad obzorem). Jako zdroj DC proudu jsou doporučovány fotovoltaické panely o výkonu 250 Wp, na které je v dodávaných ohřívačích kontruována topná spirála.Ke každému ohřívači je možné připojit tři výkony fotovoltaického zdroje:

 • 4 ks panelů s výkonem 250 Wp/1 panel – výkon 1,0 kWp plocha panelů cca 6,8 m2 (4 x 1,7 m nebo 2 x 3,4 m).
 • 6 ks panelů s výkonem 250 Wp/1 panel – výkon 1,5 kWp plocha panelů cca 10,2 m2 (6 x 1,7 m nebo 3 x 3,4 m).
 • 8 ks panelů s výkonem 250 Wp/1 panel – výkon 2,0 kWp plocha panelů cca 13,6 m2 (8 x 1,7 m nebo 4 x 3,4 m).

Panely jsou zapojeny do série. Uvedené výkony se nesmí překročit! Použití panelů s nižším výkonem je možné, avšak nebude dosáhnuto optimálního provozu ohřívače vody.

Akumulační ohřívače vody s kombinovaným ohřevem pomocí AC a DC proudu mohou být použity na ohřev vody jen pomocí AC proudu ze sítě nebo jen DC proudu z fotovoltaických panelů anebo současně, při různých kombinacích nastavení teplot pomocí dvou samostatných termostatů. Při použití jen DC proudu je ohřívač vody určený na předehřev vody vzhledem k různé intenzitě slunečního svitu. Takovéto použití je vhodné pro plynový zásobníkový ohřev vody, kde se ohřívač zařazuje mezi zdroj studené vody a plynový kotel. Teplá voda ohřátá fotovoltaickými panely proudí do zásobníku vody v plynovém kotli, čím nedochází k dalšímu ohřevu vody.

Uvedeným způsobem výrazně šetříme náklady na plyn a životní prostředí. Při takovémto použití ohřívače zůstává AC zdroj ohřevu vody v pozici záložního zdroje a při přerušení dodávky plynu může fungovat jako klasický elektrický ohřívač vody. Každý ohřívač je také vybaven nepřímotopným trubkovým výměníkem, kterým lze vodu dohřát v případě potřeby externím zdrojem (kotel plynový, nebo na tuhá paliva).¨

LXDC set 1-4 kWp, LXDC set 1-6 kWp

Pro větší objemy akumulačních nádob je ideální využití modifikované dražické topné spirály, která obsahuje tři (1-6 kWp) nebo dvě (1-4 kWp) nezávislé DC spirály. Spirálu dodáváme a doporučujeme instalovat do akumulačních nádrží DZ Dražice a to do typů NAD a NADO v objemech 500, 750 a 1000 litrů. Lze pochopitelně použít i jiné akumulační nádoby s průměrem příruby 210 mm, případně větším za použití redukce. Set obsahuje spirálu, kopletní kabelové propojení mezi spirálou a řídící jednotkou, rozvaděč (řídící jednotku), který odpojuje dodávku stejnosměrného proudu a může ji po nahřátí akumulační nádoby přepnout na další využití (druhá nádoba, střídač,...) Každá ze spirál v topné jednotce je naprosto nezávislá a na každou lze připojit 4, 6 nebo 8 fotovoltaických panelů o výkonu 250 Wp. Toto lze využít například při instalacích, kde je nutné panely umístit na místa s různým sklonem střechy a orientací vůči jihu. Velmi vhodné je použití dvouspirálové topné jednotky u domů s orientací střechy na západ a východ. Na každou část střechy lze instalovat potřebný počet fotovoltaických panelů a ty pak nezávisle připojit na vlastní spirálu. Akumulační nádoba NAD v1 může mít na objednávku až tři příruby umístěné nad sebou. Při použití tří setů topných spirál lze ohřívat vodu výkonem až 18 kWp!

Jaký je rozdíl mezi tímto systémem a solárními kolektory?

Ohřev vody fotovoltaikou Solární termický systém
+hmotnost panelu 12 kg/m2.
+snadné propojení panelu a ohřívače dvěma vodiči (minimální ztráty).
  Průměr solárního kabelu jen 7 mm.
+nulové provozní náklady.
+možnost dalšího využití vyrobené elektřiny po nahřátí vody.
+ohřívá vody i ve velkých mrazech
-nižší účinnost, která je kompenzována větší plochou panelů.
-hmotnost kolektoru 23 kg/m2.
-propojení kolektoru a akumulační nádoby trubkami s kapalinou. Nutná izolace
 pro snížení ztrát.
-spotřeba oběhového čerpadla a elektronické regulace.
-Po dosažení maximální teploty se kapalina v kolektorech vyvaří a vzniklý plyn
 může snadněji uniknout něteštnostmi.
+vyšší účinnost, stačí menší plocha kolektorů.

Solární termické systémy

Solární termika využívá přímé přeměny slunečního záření na teplno, které je prostřednictvím teplovodivé kapaliny přenášeno přes výměník do akumulační nádoby. Solární termické systémy jsou známy svou vysokou účinností. Aktuálně lze na pořízení solárního termického systému získat dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám.

Solární termické systémy pro ohřev teplé vody

jsou určeny jak pro rodinné, tak i pro bytové domy. Stejně tak, ale najdou uplatnění v průmyslu a službách, ať už pro ohřev teplé vody v hotelích školách, či podnicích, tak pro přípravu teplé vody v průmyslových procesech. V solárních termických systémech pro ohřev vody se většinou používají ploché kolektory.

Solární systémy pro podporu vytápění

mohou být použity v rodinných i bytových domech, na hotelech, kancelářských budovách i v průmyslu. Tyto solární termické systémy nejsou schopny vytopit potřebné objekty po celou topnou sezónu, ale jsou cenným příspěvkem energie, kteoru není nutné dodávat primárním zdrojem tepla, čímž dokáží snížit celkovou spotřebu energie pro vytápění.

Proč instalovat mikrokogeneraci s námi?

Nemusíte se o nic starat, vše je na klíč ...

Profesionalita, know-how

 • Návrh použité technologie s ohledem na možnosti a potřeby dané lokality
 • Dimenzování zařízení přesně dle potřeb investora
 • Součástí dodávky jsou veškeré potřebné komponenty včetně stavebních úprav

Používáme kvalitní a ověřené komponenty

 • Používání nejlepších evropských, japonských a ověřených světových technologií
 • Použité komponenty jsou plně certifikované pro provoz a připojení k distribuční síti v ČR

Kvalita a certifikace

 • Protokol s prohlášením prokazující výkon a provozuschopnost zařízení
 • Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku, k výrobkům prohlášení o shodě
 • Kompletní revize a zkoušky při předání díla podle platných předpisů

Poskytujeme pouze komplexní řešení

 • Vyřídíme za vás všechny potřebné souhlasy a povolení
 • Prováděcí projekt na výstavbu včetně seznamu materiálu
 • Původní dokumentaci od všech výrobců, včetně provozní příručky a záručních listů

Servis a garance pro zákazníky

 • Bezstarostný provoz, nadstardardní záruční lhůty
 • Zaškolení obsluhy a vysvětlení funkce zařízení a možných provozních stavů
 • Zajištění profesionálního záručního i pozáručního servisu

Otevřenost a publicita

 • Zúčastňujeme se odborných veletrhů a výstav spojených s oborem kogenerací a mikrokogenerací
 • Poskytujeme předprodejní poradenský servis včetně návštěvy u zákazníka
 • V případě zájmu možnost návštěvy referenčních staveb
Vytvořit poptávku